Posted on Leave a comment

Van Alten, HH (Erik) – Proe die Profete

“En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word” (Luk. 24:44).

Maar ten spyte van die prominensie van die profete, in sowel die Joodse “Bybel” as die Protestantse Ou Testament, is dit vir gelowiges dikwels een van die moeilikste genres om te lees, te verstaan, en lering daaruit te trek.

Om hierdie leemte aan te spreek, het ek in 2021 ’n reeks preke en oordenkings vir die Vrye Gereformeerde Kerk in Pretoria voorberei en aangebied. Die reeks begin met die ontstaan van die profete-amp in Deuteronomium 18. Daarna ondersoek ek enkele van daardie profete wat nie ’n geskrif in hulle naam nagelaat het nie (die sogenaamde nie-Skrifprofete: Moses, Samuel en Elia). En ek sluit hierdie reeks voorlopig af deur in chronologiese volgorde na die eerste groep Skrifprofete te kyk (die Skrifprofete van die sogenaamde Assiriese periode): Jona, Amos, Hosea, Miga en Jesaja. Die doel van die preke was nie om ’n indringende behandeling van elke hoofstuk en vers van elke profeet te bied nie, maar eerder om ’n oorhoofse oorsig van elke profeet en sy boodskap in sy historiese konteks te gee. Immers, sommige boeke van die Bybel verstaan jy eers wanneer jy terugstaan en die geheel oorsien. Die doel van die oordenkings, daarenteen, was om hierdie hooflyne aan te vul en in te kleur met enkele detailgrepe.

Hierdie boekie is ’n samevoeging van die preke en die oordenkings in die volgorde waarin ek hulle aangebied het. Die leser sal daarom opmerk dat die preke afgewissel word met die oordenkings wat by daardie betrokke preek pas. Inhoudelik het ek niks verander nie – die preke en die oordenkings is aangebied vir ’n spesifieke gemeente in ’n spesifieke konteks in die jaar 2021. A la die profete. Ook die liturgie vir die eredienste waarin die preke gehou is, het ek vir die grootste deel onveranderd gelaat. Ek vertrou dat die boodskap vir die leser nie al te vreemd in die ore sal klink nie.

R110

Na Winkel / To Shop

Posted on Leave a comment

Van Dam, Cornelis – Hope and Comfort in the book of Job

Do you experience pain and suffering? Struggling Christians are often drawn to the book of Job, which relates how a suffering child of God wrestled with the problems that threatened to overwhelm his life. We can easily relate to Job’s distress and questions. But what is the main teaching of this part of God’s Word? These sermons show that the focus of the book of Job is on God’s faithfulness to his work of renewal in spite of satanic attacks and human stumbling. This gospel is the true source of hope and comfort for all who experience earthly trials. Hope and Comfort in the Book of Job is a collection of eight sermons that can be used as a book for personal enrichment and encouragement, as a guide for Bible studies, or in public worship, with the liturgy provided. Includes questions for personal or group study.

R230

Na Winkel / To Shop

Posted on Leave a comment

Van Dam, Cornelis – Worship Matters

In Worship Matters, Dr. Cornelis Van Dam explores the foundations of worship including the whom, why, where, when and how of worship. He also touches on different perspectives of worship. Special attention is given to the role of the Day of Rest as well. Van Dam then goes on to discuss the centrality of preaching for worship and addresses timely questions like: Who reads scripture in a worship service? and Should we keep the Ten Commandments in our Sunday liturgy? The third section of the book addresses the glory of worship commenting on the nature of a second worship service, the glory of the gospel of Christ crucified, the glory of the resurrection and of the ascension. Van Dam also dedicates a chapter to Worshipping with Angels. Worship includes song and music and Van Dam addresses some of the relevant issues surrounding these topics, too. The topic of worship is also facing some new challenges and this book discusses the importance of rich mature worship, explains why Reformed worship liturgy is rich, why what we are doing in worship should affect how we dress for worship, and how covenantal baptism is central to our communal worship. Van Dam also reminds readers that a truly attractive church is centered on the message of the gospel, and is a living and caring congregation. This book concludes with a look at worship in heaven and on earth.

R335

Na Winkel / To Shop

Posted on Leave a comment

Verklarende Studiebybel

Die Verklarende Studiebybel sal jou jou Bybelkennis help opskerp. Dit word heelhartig aanbeveel vir naslaanwerk en persoonlike groei doeleindes. Dit is ook die uitgewers se gebed dat die Verklarende Studiebybel lesers sal inspireer en toerus om God daagliks te volg en ’n student van Sy Woord te wees. Die studienotas kom uit die gewilde Know the Word Study Bible.

Boek-vir-boek-inligting, vers-vir-vers-inligting en onderwerp-vir-onderwerp-inligting maak van dié Studiebybel sonder twyfel ’n aangename lees- en leerervaring. Volledige voetnotas, soos onder meer ook vertalersnotas, bied verdere stof tot nadenke. “Die verskille in die manuskripte se bewoording het tot gevolg dat tekskritici besluite moes neem oor watter lesings die naaste aan die heel eerste Hebreeuse en Griekse geskrifte is, en daardie weergawe is dan gebruik vir die gedrukte Bybelteks. Die tekskritiek het deur die jare so verfyn geraak dat daar vandag maar enkele gedrukte tekste van die grondtale van die Bybel is waaruit die meeste vertalings wêreldwyd gedoen word. Die samestellers van die Verklarende Studiebybel het dit goedgedink om die lesers ’n kykie te gee in die vernaamste verskille wat in hierdie grondtekste voorkom. Hierdie lesings word dan in die tekskritiese notas opgeneem. In die tekskritiese notas word daar by baie verse ook verwys na ander Skrifgedeeltes waar diesefde gedagtes voorkom of waar ’n aanhaling vandaan kom (Voorwoord).

Aantekeninge by die teks hou die leser ook op hoogte “van die variasies tussen die verskillende manuskriptradisies van die Nuwe Testament. Hierdie inligting vorm nie normaalweg deel van Afrikaanse vertalings van die Nuwe Testament nie” (XII). Die “Hoogtepunte in die boek”-afdelings lig die leser kortliks in oor wat om van elke Bybelboek te verwag. Die “Bestudeer die Boek”-hofies bied verdere insig. Duimdrukke by die leeruitgawes help die leser om met gemak tussen Bybelboeke te navigeer. Die kleurkaarte agter in die Studiebybel is ’n welkome ekstra vir die weetgierige Bybelstudent.

R200

Na Winkel / To Shop

Posted on Leave a comment

Schreuder, J.J. – Infant Baptism

Should little Children be baptised?

Or should believing parents wait with the administration of baptism to their children until they themselves begin to believe?

Opinions differ regarding this question.

How come, and what does the Bible have to say about this subject?

In this clearly written booklet Reverend Schreuder discusses the arguments for and against. He is convinced that the Bible teaches infant baptism, as it is also mirrored in the Reformed Confessions.

R130

Na Winkel / To Shop

Posted on Leave a comment

Stam, Klaas – Everything in Christ

Everything in Christ explores the Belgic confession and its biblical foundation in thirty outlines, offering both simplicity and depth.
A few outlines on church history, liturgy, and church government have been added to give a more complete picture of life and views in the Canadian reformed churches of which the author was a member.

Originally a course for preconfession students, the book includes outlines on church history, church polity and liturgy. Emphasis has been placed on Scriptural references with cross-references to the Heidelberg Catechism and the Canons of Dort.

Well-suited for study material for societies, schools and homes.

R240

Posted on Leave a comment

Westerink, H – A Sign of Faithfulness

This book on Baptism is a jewel. One seldom comes across a book that simultaneously matches such simplicity to profundity, and vice versa. The author excels at clarifying the marvellous continuity (and discontinuity) between the old and new covenant with respect to the question of baptism — infant baptism in particular.

R210

Na Winkel / To Shop

Posted on Leave a comment

Bouwman, Clarence – God’s Glorious GODness

Is the Lord God enough God for people to entrust our todays and our tomorrows to him? Or: are we people big enough to determine our own destiny in this life and the life to come?

On the 400th anniversary of the publication of the Canons of Dort, this book lays out the content of this much-loved ­–and reviled– historical document in order to show that the God of heaven is indeed so much God that his people are eternally safe with him despite the weaknesses and failures that keep haunting us. As we struggle with our brokenness and finiteness, the author would encourage readers to fix our hope on the eternal God who sovereignly and graciously chose a people for himself even before he created this world, then gave his only Son to redeem them totally from sin and its effects, and now sustains his people by his Word and Spirit until they shall certainly receive from his hand the crown of glory. The argument developed in these pages is that this God, precisely because he is God, never fails his people.

“In these pages that follow I have divided the material of the Canons’ five Chapters into 16 sections of reasonably equal length. This was done to make the study of these Chapters more manageable. At the end of each of these sections the reader will find a number of Discussion Questions.”

R435

Na Winkel / To Shop

Posted on Leave a comment

Strauch, Alexander & Swartley, Richard – Biblical Eldership (Mentor’s Guide)

Biblical Eldership Mentor’s Guide, along with its companion works, Biblical Eldership and Biblical Eldership Study Guide, provide a comprehensive, biblical mentoring program to help train church elders. The Mentor’s Guide is the leader’s edition of the Biblical Eldership Study Guide. It is designed for the mentoring elder only, not the trainee. Because elders are busy men, and many do not have the time or adequate resources to prepare for mentoring, this guide provides the mentoring elder with extensive answers to all the questions in the Study Guide, along with practical mentoring tips. Both guides are designed to be used alongside the Biblical Eldership text.

R325

Na Winkel / To shop

Posted on Leave a comment

Strauch, Alexander – Biblical Eldership

This comprehensive look at the role and function of elders brings all the advantages of shared leadership into focus. Beginning with the four broad categories of eldership (leading, feeding, caring, and protecting), Biblical Eldership explores the essential work of elders, their qualifications (including why qualifications are necessary), their relationships with each other, and each of the biblical passages related to eldership. Written for those seeking a clear understanding of the mandate for biblical eldership, this full-length, expository book defines it accurately, practically, and according to Scripture.

R325

Na Winkel / To Shop