Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

Op bestelling

Christ's Psalms, Our Psalms


- Peter Holtflüwer (redakteur)Hierdie boek bevat 1 jaar se dagstukkies oor die 150 Psalms - daar is ook vir spesiale dae soos Kersfees, Goeie Vrydag ens. voorsiening gemaak. Deur alles wil die skrywers vir ons wys dat die Psalms al 'n voorafskaduwing is van Christus en sy werke. Elke dagstukkie neem 'n gedagte uit 'n psalm, verbind dit aan Jesus Christus en pas dit toe op ons daaglikse lewe. Al die skrywers (16)  is verbonde aan die "Canadian Reformed Theologial Seminary". Die dagstukkies is geskryf deur:

Ds. Richard Aasman, Ds. Hendrik Alkema, Ds. Clarence Couwman, Dr Reuben Bredenhof, Ds. David de Boer, Dr. Arjan de Visser, Ds. Peter Feenstra, Ds. Peter Holtflüwer (redakteur), Ds. Marc Jact, Ds. Jack Moesker, Ds. Douglas VandeBurgt, Ds. Clarence VanderVelde,

Dr. Jason van Vliet, Ds. Rodney Vermeulen, Ds. Jim Witteveen en Ds. Dick Wynia


Behoort DV net na middel Oktober in Suid-Afrika beskikbaar te wees

Nuut

Die Dordtse Leerreëls verdor nie

- Dr. C van der Waal


Met toestemming van Dr. Van der Waal se kinders herdruk

R150
Og-og en Klasie 1 & 2


-  Susan van der Laan

R85 per stel


Padkaart vir elke dag


- Dr. PG BoonDie meerjarige dagboek is nou beskikbaar

R375