Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

Nuut

So bely en leef ons ...

(Dagstukkies)

R325

Christ's Psalms, Our Psalms


- Peter Holtflüwer (redakteur)Hierdie boek bevat 1 jaar se dagstukkies oor die 150 Psalms - daar is ook vir spesiale dae soos Kersfees, Goeie Vrydag ens. voorsiening gemaak. Deur alles wil die skrywers vir ons wys dat die Psalms al 'n voorafskaduwing is van Christus en sy werke. Elke dagstukkie neem 'n gedagte uit 'n psalm, verbind dit aan Jesus Christus en pas dit toe op ons daaglikse lewe. Al die skrywers (16)  is verbonde aan die "Canadian Reformed Theologial Seminary". Die dagstukkies is geskryf deur:

Ds. Richard Aasman, Ds. Hendrik Alkema, Ds. Clarence Bouwman, Dr Reuben Bredenhof, Ds. David de Boer, Dr. Arjan de Visser, Ds. Peter Feenstra, Ds. Peter Holtflüwer (redakteur), Ds. Marc Jact, Ds. Jack Moesker, Ds. Douglas VandeBurgt, Ds. Clarence Van der Velde,

Dr. Jason van Vliet, Ds. Rodney Vermeulen, Ds. Jim Witteveen en Ds. Dick Wynia


R375

Die Dordtse Leerreëls verdor nie

- Dr. C van der Waal


Met toestemming van Dr. Van der Waal se kinders herdruk

R150


Padkaart vir elke dag


- Dr. PG BoonDie meerjarige dagboek is nou beskikbaar

R375