Homepage

Folmer Boekhandel

(sedert 1978)

  • Verskaffer van Christelike boeke (Bybelstudiemateriaal)
  • In- en uitvoer van boeke na Nederland
  • Invoer van boeke vanaf Australië & Kanada
  • Diens aan Universiteitsbiblioteke

Die Boekuitgewers

  • Uitgee van Skrifgefundeerde publikasies