Veldkamp, H – De Zoon van Beëri

R50,00

1 in stock

SKU: BK_4YZQJ398 Categories: ,

Description

Ds. Veldkamp is er in geslaagd een helder inzicht te geven in de zin en betekenis van dit bijbelboek. Hij maakt de lezer bekend met de tijd waarin en de omstandigheden waaronder Hosea in het Tienstammenrijk optrad, en hij laat zien hoe deze profeet de zonde van Israël tekent als ontrouw, waardoor Gods liefde wordt gekrenkt en vertrapt.
Daarnaast wordt ruimte aandacht geschonken aan de vraag, welke boodschap dit bijbelboek heeft voor de moderne mens en voor de situatie waarin de gemeente des Heren vandaag verkeert. De auteur legt de vinger op wondeplekken in ons kerkelijk leven, zonder daarbij over het hoofd te zien dat het de individuele leden zijn, die tezamen de kwaliteit van ons kerkelijk leven bepalen. De zonden der Kerk zijn de zonden der leden. Daarom laat Ds. Veldkamp geen ogenblik na het geloofsleven van de enkeling, van het gezin en van andere levenskringen, onder de tucht van Gods Woord te stellen..

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.